Doelgroep Analyseren

Door je doelgroep te analyseren kan je meer te weten komen over jouw (potentiële) klanten. Een doelgroep analyse kun je voor verschillende activiteiten gebruiken. Je kan de analyse gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuw product of voor het verder uitwerken en valideren van een productidee. Daarnaast is je doelgroep analyseren essentieel voor al je marketingactiviteiten. In deze blog leren we je in 5 stappen hoe je het beste je doelgroep kunt analyseren:

1. Waarom wil je jouw doelgroep analyseren?

Om te beginnen moet je bedenken waarom je de analyse wilt uitvoeren, doe je dit om je idee te valideren of voor een nieuw marketingplan? Bij het valideren van een idee is je analyse meer gericht op het achterhalen van problemen die de doelgroep ervaart, terwijl je voor een marketingplan meer kijkt naar online/offline gedrag en hoe je de doelgroep kan bereiken. Het is dus belangrijk dat je in eerste instantie goed voor ogen hebt waarom je de analyse doet.

2. Welke gegevens heb je nodig?

Op basis van waarom je de analyse wil uitvoeren kun je gaan nadenken over welke gegevens je nodig hebt. Welke vragen wil je aan het einde van je analyse hebben beantwoord? Hieronder vind je een aantal voorbeeldvragen:

  • Hoe groot is mijn doelgroep?
  • Welke problemen ervaart mijn doelgroep?
  • Hoe kan ik mijn doelgroep het beste bereiken?

Bij deze 3 verschillende vragen passen gelijk ook verschillende soorten onderzoek, dit is waarom het zo belangrijk is dat je dit helder hebt voordat je begint met je analyse.

3. Hoe ga je dit onderzoeken?

Als je weet waarom en wat je gaat onderzoeken kan je bepalen hoe je dit gaat doen. Hoe je dit onderzoekt is afhankelijk van je belangrijkste vraag. We hebben als voorbeeld de vraag “hoe groot is mijn doelgroep?” uitgewerkt.

Begin met het schetsen van je doelgroep, baseer dit op aannames. Is je product of dienst meer gericht op vrouwen of mannen, voor kinderen of voor ouderen? Probeer dit soort vragen te beantwoorden en maak een schets van het demografische profiel van je doelgroep.

doelgroep analyseren op bais van demografische segmentatie
Bron: PickFu – Demografisch Segmenteren

Ga op pad om je aannames te valideren, praat met je potentiële doelgroep en achterhaal wie ze zijn en wat ze doen. Op basis van deze gegevens pas je jouw demografische profiel aan.

Als je een duidelijk profiel hebt, kun je gaan rekenen. Online zijn er veel websites waar je getallen over de demografie van de bevolking kan vinden, een van de uitgebreidste is (voor Nederland) het CBS. Probeer voor jouw demografische profiel percentages per eigenschap te vinden. Door de data uit een bevolkingspiramide vervolgens te vermenigvuldigen met je gevalideerde percentages krijg je een realistisch beeld van hoe groot je doelgroep is.

CBS Bevolkingspiramide voor doelgroep analyse
Bevolkingspiramide. Bron: CBS

4. Verdieping aanbrengen

Zoals in het voorbeeld bij stap 3 beschreven staat kun je redelijk makkelijk achter de grootte van jouw doelgroep komen. Lastiger is de verdieping, omdat je in de verdieping echt op zoek gaat naar wat jouw doelgroep beweegt. Dit zijn namelijk de inzichten waar je echt wat mee kan. Ook hiervoor moet je de interactie met de consument opzoeken. Door interviews, allerlei soorten experimenten en vragenlijsten probeer je beweegredenen en andere unieke eigenschappen te achterhalen. Dit zijn namelijk de gegevens die je kunt inzetten.

5. Weergeven en gebruiken doelgroep analyse

Het kan stiekem best wat tijd kosten om je doelgroep analyse goed uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat je jouw bevindingen ook echt gebruikt, het liefst in je dagelijkse bedrijfsvoering.

Hier is een handige “tool” voor bedacht, namelijk de Persona. Een Persona is een visuele, gedetailleerde weergave van 1 persoon uit jouw doelgroep. Dit kan je helpen om verschillende doelgroepen weer te geven en de verlangens van deze doelgroepen mee te nemen in complexe beslissingen. Een Persona moet zo “persoonlijk” mogelijk zijn, geef de Persona een naam en beschrijf uiteenlopende kenmerken, eigenschappen en gedrag.

Hieronder kun je voorbeeld van een Persona vinden. Deze Persona laat Willie van den Vries (fictieve naam) zien. De Persona is gemaakt op basis van meerdere diepte interviews en de resultaten van een enquete. Het doel van deze Persona was inzicht verschaffen in de doelgroep, specifiek het mediagebruik. Op basis hiervan kan de doelgroep met relevante content worden geconfronteerd in de media die zij consumeren.

Voorbeeld van een Persona als uitkomst van een doelgroep analyse.

Begin met marktvalidatie en verhoog je kans op slagen!

1 gedachte over “Doelgroep Analyseren”

  1. Pingback: Een gat in de markt | Voorkom toevalstreffers | Marktvalidatie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *